:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสัญจร ครั้งที่ 12 เมื่อวานที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา