:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา และเดินทางไปร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสลักป่าเก่า ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเงินบุญไปทั้งสิ้น 568,071.50 บาท รวมกับเงินบุญกฐินสามัคคีจากญาติโยมทั้งในบริเวณใกล้เคียงและจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน รวมเงินบุญทั้งหมด จำนวน 2,685,073.72 บาท