:: อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมสัมมนาจัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เพื่อรับฟังการนำเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จำนวน 8 หลักสูตร